Davranış kurallarımız

İşe alım alanında uzun yıllara dayalı itibara sahip bir şirket olarak, çalışanları etik ilkelerin bir öz-saygı olarak anlaşıldığı kuruluşlara yerleştirmenin sorumluluğunu taşırız. Bu sayede, iş ortaklarımız özenle seçilmektedir. Bu ortaklar, mesleki gelişimlerinde çalışanları destekler, aile ve iş arasındaki dengeye dikkat eder ve adil bir ücreti savunurlar.

En yüksek ahlaki ilkelere göre çalışırız. Çalışma şekli herkes için şeffaf, dürüst ve güvenilirdir.

Başkalarına karşı nezaket ve özen gösteririz. Takdir ve saygı, eylemlerimizin temelini oluşturur.

Bizde doğal olarak her insan eşit haklara sahiptir. İnsanlar arasındaki farklılıkları bir zenginlik olarak görürüz.

İlgili tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı, verimli ve esnek bir şekilde birlikte çalışırız.