Upoznajte nas

U našem timu nalaze se stručnjaci iz oblasti medicine, poslovnog konsaltinga, regrutovanja ljudskih resursa i obrazovnog sistema. Održavamo intenzivne veze sa zdravstvenim ustanovama na celokupnom prostoru Severne Nemačke i međunarodno smo umreženi za regrutovanje ljudskih resursa.

Siguran i transparentan postupak posredovanja uz visoke standarde kvaliteta za nas je nešto što se podrazumeva!

Mi smo međunarodno preduzeće sa višegodišnjim iskustvom u posredovanju stručnih medicinskih kadrova u zdravstvenim ustanovama u Nemačkoj.

Naše sedište nalazi se u Nemačkoj, u blizini Hamburga. Upravljamo mrežom koja obuhvata više od 10 zemalja.

Posebno se fokusiramo na potrebe zaposlenih koje smo regrutovali. Reagujemo brzo i efikasno na moguće izazove.

Neprestano razvijamo naš sistem regrutovanja. Naša motivacija je da povežemo kvalifikovano i stručno medicinsko osoblje sa zdravstvenim ustanovama u Nemačkoj. U Nemačkoj zaposlena lica nailaze na jedan od najrazvijenijih zdravstvenih sistema u svetu.

Održavamo najbolje veze sa različitim medicinskim ustanovama u Nemačkoj, kao i medicinskim visokim školama u inostranstvu.

Dobro pripremamo naše kandidate*kinje za život i rad u Nemačkoj. Između ostalog pružamo intenzivnu podršku tokom postupka nostrifikacije.

Naš kooperativni partner sprovodi onlajn kurseve nemačkog jezika.