Ο κώδικας δεοντολογίας μας

Ως εταιρεία με μακροχρόνια φήμη στον τομέα των προσλήψεων, φέρουμε την ευθύνη να τοποθετούμε υπαλλήλους σε ιδρύματα για τα οποία οι ηθικές αρχές είναι αυτονόητες. Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι επιλέγονται προσεκτικά. Υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, δίνουν προσοχή στην ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας και υποστηρίζουν τις δίκαιες αμοιβές.

Εργαζόμαστε σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα. Ο τρόπος εργασίας είναι διαφανής, έντιμος και αξιόπιστος για όλους.

Επιδεικνύουμε φιλικότητα και φροντίδα προς τους άλλους. Η εκτίμηση και ο σεβασμός είναι η βάση των πράξεών μας.

Εξυπακούεται ότι σε εμάς όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων ως όφελος.

Εργαζόμαστε μαζί, γρήγορα, αποτελεσματικά και ευέλικτα για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων.