Γνωρίστε μας

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ειδικούς από τους τομείς της ιατρικής, των συμβούλων διαχείρισης, της εύρεσης προσωπικού και της εκπαίδευσης. Έχουμε στενές επαφές με ιατρικά ιδρύματα σε όλη τη Βόρεια Γερμανία και είμαστε διεθνώς δικτυωμένοι για προσλήψεις.

Μια ασφαλής και διαφανής διαδικασία διαμεσολάβησης με υψηλά πρότυπα ποιότητας θεωρείται αυτονόητη για εμάς!

Είμαστε μια διεθνής εταιρεία με πολυετή εμπειρία στη διαμεσολάβηση ιατρικού προσωπικού σε ιδρύματα υγείας στη Γερμανία.

Η έδρα μας βρίσκεται στη Γερμανία κοντά στο Αμβούργο. Έχουμε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 10 χώρες.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των εργαζομένων που προσλαμβάνουμε. Απαντούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε πιθανές προκλήσεις.

Αναπτύσσουμε συνεχώς το σύστημα προσλήψεών μας. Το κίνητρό μας είναι να συνδέσουμε ειδικευμένους ιατρούς με ιδρύματα υγείας στη Γερμανία. Στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι βρίσκουν ένα από τα πιο ανεπτυγμένα συστήματα υγείας στον κόσμο.

Διατηρούμε άριστες επαφές με διάφορα ιατρικά ιδρύματα στη Γερμανία και ιατρικά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι αιτούντες μας προετοιμάζονται καλά για τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουμε εντατικά τη διαδικασία αναγνώρισης.

Τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας πραγματοποιούνται διαδικτυακά από έναν συνεργάτη.