Нашият кодекс

Като компания, която от години работи в областта на набирането на персонал, е наша отговорност да намираме работа в институции, които се придържат към етични принципи. Затова подбираме внимателно бизнес партньорите си. Те подкрепят служителите в професионалното им развитие, обръщат внимание на баланса между семейството и работата и отстояват справедливо заплащане.

В работата си спазваме най-високите морални принципи. Стараем се да сме честни, прозрачни и надеждни в работата си.

Проявяваме приятелско отношение и грижа към другите. Признателността и уважението са в основата на нашите действия.

При нас всички хора имат равни права. Възприемаме различията между хората като богатство.

Работим заедно, бързо, ефективно и гъвкаво, за да отговорим на нуждите на всички заинтересовани страни.