Научете повече за нас

Екипът ни включва професионалисти в областта на медицината, корпоративното консултиране, набирането на персонал и образованието. Поддържаме интензивни контакти с медицински институции в цяла Северна Германия и участваме в международна мрежа за набиране на персонал.

Сигурният и прозрачен процес на набиране на персонал при спазване на високи стандарти за качество е нещо напълно естествено за нас!

Ние сме международна компания с дългогодишен опит в намирането на медицински специалисти за здравни заведения в Германия.

Седалището ни е в Германия, близо до Хамбург. Поддържаме мрежа в повече от 10 държави.

Обръщаме специално внимание на нуждите на наетите от нас служители. Реагираме бързо и ефективно на евентуални предизвикателства.

Непрекъснато усъвършенстваме нашата система за набиране на персонал. Нашата мотивация е да свързваме квалифицирани медицински специалисти със здравни заведения в Германия. В Германия служителите стават част от една от най-развитите здравни системи в света.

Поддържаме добри взаимоотношения с различни медицински институции в Германия и медицински университети в чужбина.

Нашите кандидати са добре подготвени за живота и работата в Германия. Също така предоставяме и интензивна подкрепа по време на процеса на признаване.

Курсовете по немски се провеждат онлайн от наш партньор.